BLOKWATCH LEVERT MOP-VAN-DE-DAG

31 oktober 2007


Met veel genoegen kon ieder politiek goed geïnformeerde Vlaming hetzij via de krant, hetzij via het internet kennis nemen van het gegeven dat de politiek correcte haatsite Blokwatch de handdoek in de ring werpt.
Zondag 28 oktober verscheen een biezonder kort bericht op de webstek met de mededeling dat er vanaf heden geen actualisering van de site meer zal plaatsvinden.
Mede-initiatiefnemer
Marc Spruyt is moegestreden in zijn op halve waarheden en flagrante leugens gebaseerde internetstrijd tegen het Vlaams Blok / Vlaams Belang
.
Ook de reeks vrijwilligers die de site mee gerund hebben zijn hun oorspronkelijk enthousiasme inmiddels al lang kwijtgespeeld.
De zoektocht naar opvolgers bleek bovendien geheel vruchteloos.
Niemand werd gevonden die bereid was zich op intellectueel vlak te verlagen door medewerking aan deze populistische haatsite te verlenen.

Marc Spruyt stak zijn tijd zowel tijdens zijn werkuren binnen de socialistische vakbond ABVV als daarbuiten in de Blokwatch-site met het achterliggend gedacht dat zijn bijdrage op termijn het verschil zou maken daar waar de politieke tegenstanders van het Vlaams Blok / Vlaams Belang maar niet in slaagden.
Hij was ervan overtuigd de verrechtsing van de Vlaamse samenleving eigenhandig een halt te kunnen toeroepen (over een dikke nek gesproken !) door de lezer voortdurend pogen wijs te
maken dat het Vlaams Blok / Vlaams Belang een Nazistische partij was.
Hij is nu een illusie armer geworden : het besef dat zijn op-haat-gebaseerde site helemaal geen impact heeft gehad.

Het VB heeft tot op heden nog geen enkele electorale nederlaag gekend sinds het ontstaan van de partij, de verrechtsing van de samenleving blijft een fenomeen dat zich stelselmatig verder zet hetgeen de verkiezingen van laatstleden mooi hebben aangetoond en politiek correcte partijen zoals Open-VLD ,SP.a en Spirit kregen zware electorale zweepslagen te verduren, pijnlijk veel van hun kiezerspubliek kwijtgespeeld.
En uiteraard werden veel programmapunten van het Vlaams Belang gewoon gecopiëerd door andere politieke partijen.

Mede-initiatiefnemer Marc Spruyt maakt zich dan ook onsterfelijk belachelijk door publieklijk aan te kondigen : "We zijn in onze opzet geslaagd: de rol van het Vlaams Belang is grotendeels uitgespeeld", hiermee denkende met opgeheven hoofd glansvol uit de boksring te stappen.
Dit getuigt van een biezonder infantiel denkpatroon.
Partijwoordvoerder van het Vlaams Belang, Joris Van Hauthem, moet met Spruyt’s officiële aankondiging dan ook hartelijk lachen :

"
De reden die Marc Spruyt opgeeft om te stoppen met Blokwatch, is even belachelijk als doorzichtig. Hij zegt te stoppen omdat hij zijn doel zou bereikt hebben: het Vlaams Belang is niet langer gevaarlijk. Dit is gewoon hilarisch.", "Hij maakte een misselijkmakende karikatuur van onze partij en haar programma en maakte daardoor een karikatuur van zichzelf."
"Spruyt werd door niemand meer ernstig genomen: niet door andere partijen, niet door zijn linkse kompanen, zelfs niet meer door de pers. Zijn haring braadde niet, en dat is de enige reden waarom hij er nu mee ophoudt.
"

De vrijwilligers achter de Blokwatch-site versleten het Vlaams Belang herhaaldelijk voor een racistische partij omdat deze laatste de correlatie tussen vreemdelingen en criminaliteit in onze samenleving durft aan te tonen, hetgeen een enorm politiek correct taboe is.
Alsof de overbevolking van de Belgische gevangenissen die voor ca. 3/4de volledig uit vreemdelingen bestaan ondanks het gevoerde multicultureel gedoogbeleid en ondanks
vreemdelingen slechts 1/10de van de ganse bevolking uitmaken op zich al geen boekdelen spreken.
Maar wie een put graaft voor een ander valt er zelf in luidt een spreekwoord.
Het geloof van
Patrick Coeman
, één van de Blokwatch-vrijwilligers, in het utopisch multicultureel sprookje kreeg een flinke deuk te verwerken toen zijn zes maanden zwangere dochter op een maandag in oktober 2006 door een groepje allochtonen op de speelplaats van een Antwerpse stadsschool zwaar gemolesteerd werd.
Hij maakte het tragisch nieuws zelf bekend voor de media.

Jasmijn Coeman, de 16-jarige dochter van Patrick, werd maar liefst door een 15 tal marokkanen versleten voor ‘vuile hoer’, werd zonder aanleiding belaagd met sigarettenpeukjes en blikken en kreeg een kniestoot en vuistslag in haar buik.
Zij werd onmiddellijk voor medisch onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht.
De Blokwatch-vrijwilliger moest openlijk het volgende toegeven : "
Dat is inderdaad niet makkelijk te verzoenen met mijn acties bij Blokwatch.
"
Voorts zei hij in de
Gazet Van Antwerpen : "Maar dat er problemen zijn met sommige bevolkingsgroepen mág je niet ontkennen. Als je een oplossing wil, moet je beginnen met het probleem bij naam te noemen.
"
Dat is hetzelfde signaal dat het Vlaams Blok / Vlaams Belang al zolang duidelijk wil maken.
Over hypocrisie gesproken !


Een ander traag van begrip zijnde linkie-winkie achter Blokwatch was oa. Hugo Van Minnebruggen die op internet gekend is onder de nickname ‘thePiano’.
Hij heeft op politieke forums al herhaaldelijk trots beweerd vernoemd geweest te zijn naar de ontwerper van SS-uniformen, de Nazi
Hugo Boss
.
Hij beweert eveneens een strafblad te bezitten wegens het toedienen van slagen en verwondingen en is op zowat alle forum geband wegens het gebruik van geweld- en haatopruiende taal.

Het Blokwatch-schip is gezonken en daarmee heeft Marc Spruyt voor de laatste keer op de lachspieren van ieder intellectuele Vlaming kunnen inspelen …

TURKEN LEVEREN GRATUIT GEWELD

24 oktober 2007De afgelopen 4 dagen bewees een gedeelte van de Turkse gemeenschap in dit artificieël bij elkaar gehouden land totaal niet thuis te horen binnen de Vlaamse samenleving.
Zij zijn één van de vele bedorven vruchten waarmee dankzij het bepamperend multiculbeleid de bevolking opgezadeld zit.
Rotte appels in de mand die de gezonde appels aantasten.
Een commissie van het Amerikaans Congres heeft woensdag 10 oktober een resolutie aangenomen die de Armeense genocide door de Turkse staat, plaatsgevonden in de periode 1915 – 1917 waarbij maar liefst 1,5 miljoen Armeniërs meedogenloos uitgeroeid werden, erkend.
Turkije, het land dat er om gekend staat om herhaaldelijk inbreuken te plegen op universele mensenrechten – niet verwonderlijk daar het een overwegend Islamitisch land is -, voelde zich uiteraard in zijn gat gebeten.
De Armeense genocide is een absoluut taboe voor de Turken die deze eeuwige smet op hun natie steeds van de hand doen als een ordinaire 'burgeroorlog' ondanks het feit dat reeds 21 landen tot op heden officieel erkennen dat het om zuiver genocide ging.Dat een Amerikaanse commissie de resolutie aannam en dit besluit nu de weg vrij maakt voor stemming in het Huis van Afgevaardigden geeft aanleiding tot een moeilijkere verstandhouding in de diplomatieke betrekkingen tussen Amerika en Turkije.
Buiten de goedkeuring van de Armeense massamoord zitten ook de acties van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK vlakbij de Turks-Iraakse grens de Turken zwaar op de maag.
Bij de PKK-aanslag die zondag 21 oktober plaatsvond werden 8 Turkse militairen gevangen genomen, de grootste gijzeling door PKK-rebellen sinds 1995, hetgeen Turkije doet schreeuwen om bloedwraak te nemen.
Juist om deze redenen maakten ettelijke honderden Turkse jongeren amok in de Brusselse gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, zich hierbij als echt crapuul gedragend en zware vernielingen veroorzakend in hun pad.
Zondagnacht 21 oktober werd het café van een Armeniër ‘Jardin de Babylone’ op de Leuvensesteenweg kort en klein geslagen.
Het ging hier duidelijk om racisme en haat tegenover Armeniërs want de eigenaar die gelukkig niet verwond geraakte deed achteraf zijn verhaal voor de media.
Hij hoorde Turkse jongeren roepen om hem dood te slaan omdat het toch maar een Armeniër was.
Voorts vertelde hij dat het om pure barbaren ging die met zodanig grote stenen smeten die onmogelijk zomaar in het straatbeeld voor handen liggen maar speciaal werden meegebracht met het oog op vernieling.
Had een klant dergelijke steen tegen het hoofd gekregen, dan had dit dodelijk kunnen zijn.
In het voorjaar werd trouwens ook al brand gesticht in een Koerdisch cultureel centrum door Turkse ultranationalisten.
Zelfs de arm der wet werd aangevallen toen de politie de verhitte gemoederden trachtte te bedaren waarbij en agent tijdens de schermutselingen verwond geraakte.
Bij de Amerikaanse ambassade te Brussel stalen Turkse jongeren ginds de Amerikaanse vlag.


Woendag 24 oktober werd tijdens een volledig uit de hand gelopen verboden betoging een hondertal turken opgepakt door de politie waarbij 6 agenten verwond geraakten.
De Turkse betogers hadden het aanvankelijk gemunt op een Koerdische wijk en de Amerikaanse ambassade maar de aanwezigheid van de politie kon dit verhinderen.
Hun haat en woede werd dan maar - naast op de politie met stenen en ijzeren staven te lijf gaand - afgekoeld op auto’s en straatmeubilair zoals verkeerspalen maar eveneens op café- en winkelruiten tot zelfs op het openbaar vervoer.
Reizigers die gebruik maakten van MIVB-bussen en trams werd zomaar aangevallen en verschillenden geraakten gewond.
Eén trambestuurder moest zelf in shocktoestand gehospitaliseerd worden.


Burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Jean Demannez heeft voor de hele week de hulp ingeroepen van 8o extra agenten om de inwoners van zijn gemeente bescherming te bieden daar waar normaal 24 agenten ‘s nachts steeds op patrouille zijn.
"We moeten die geweldenaars stoppen. De Turken mogen de andere bewoners niet gijzelen."
De afgelopen dagen gaven honderden Turken zich overvloedig over aan gratuit geweld dat zelfs de politiek correcte aftredend premier die normaal gezien geen negatief woord over vreemdelingen over zijn lippen durft te krijgen,
Guy Verhofdstadt, zwaar misnoegd was dat een conflict in Turkije hier uitgevochten wordt.Nochtans dient hij niet verbaasd te zijn want het is zijn regering dat het multikulbeleid hoog in het vaandel voert dat dergelijk gratuit geweld juist mogelijk maakt.
De politieke correctheid zorgt ervoor dat heel wat vreemdelingen zich niet integreren in onze maatschappij en daardoor dan ook geen verbondenheid voelen met hun leefomgeving, zoals deze Turken die zich Turk voelen in plaats van Vlaming en bij ieder conflict in Turkije logischerwijze dan ook reageren alsof ze zich als het ware in Turkije bevinden, het hier steeds opnieuw uitvechtend.
Premier Verhofdstadt draagt zelf medeverantwoordelijkheid dat gemeenschappen naast elkaar leven in plaats van met elkaar met alle onnodige slachtoffers tot gevolg.
Deze Turken horen in de Vlaamse samenleving totaal niet thuis, het zijn zoals ik reeds helemaal in het begin van dit artikel schreef rotte appels die de gezonde appels in de mand schade toebrengen.
Velen onder hun maakten zich tijdens de vele geweldadige rellen zelfs onherkenbaar door hun gelaat volledig met doek te vermommen.
En zoiets doet een persoon enkel als hij met voorbedachte rade van plan is om zich heel gemeen te gaan gedragen en kwade bedoelingen heeft die volledig in strijd zijn met de wet.
De vele spontaan uitgehangen Turkse vlaggen in Brusselse wijken getuigt dat ze zich totaal niet verbonden voelen met onze samenleving en het geweld op de politie getuigt dat ze zich verheven voelen boven de wet.
Vandaar ben ik ook bepleiter van nultollerantie tegenover criminaliteit en voorstander voor een zeer streng gecontroleerde migratiebeleid.
Slachtoffers horen op de eerste plaats te staan, niet de daders.
Deze Turken zouden onmiddellijk het land definitief uitgezet moeten worden ter bescherming van onze samenleving.

BLOEMLEZING VAN FRANSTALIGE REACTIES

10 oktober 2007De spoedbetoging van Voorpost afgelopen zondag heeft heel wat reacties uitgelokt bij de imperialistisch ingestelde franstaligen uit de Vlaamse Rand, Brussel en aan de overkant van de taalgrens.
Dat wordt onmiddellijk duidelijk wanneer men even de moeite doet om te surfen op het internet.
Drie zaken zitten hun biezonder zwaar op de maag : de verbranding van een Belgische vlag, het planten in Waalse bodem van een leeuwenvlag en de houding van MR-burgemeester Scourneaux t.o.v. de aanwezige Vlaams-nationalisten die in de ogen van vele franstaligen als heel laf bekeken wordt, men durft zelfs spreken van verraad.
Hieronder een bloemlezing van meestal hevige reacties. Veel leesplezier !


Quelle gifle en plein visage pour les francophones de ce pays!! Je suis scandalisé par ces images de faiblesse! Honte à ces politiciens qui ont baissé leur pantalon!!! Que ferez vous lorsqu'ils reviendront à 1000 ou à 2000 ? Et c'est ça qui doit défendre nos intérêts?

Encore une fois, un homme politique wallon baisse son froc devant les flamands!

Il faut savoir ce qu'ils ont fait après... Combien de temps allons nous laisser ces extrémistes brûler NOTRE DRAPEAU???? Je suis scandalisé... Il s'agit de notre DRAPEAU... Ce qui nous représente à l'étranger, et il a été brûlé en toute impunité. A quand une réaction CLAIRE ET CONVAINQUANTE???

Vérification faites. Scourneau est bien MR... Scandaleux... J'espère qu'il va être très fort sanctionné par le MR et surtout par l'électeur. Laisser des manifestants qui ont brûlé NOTRE drapeau à aller planter le leur en toute impunité

Ca va durer jusque quand de se faire insulter par ces fascistes flamingants ? Ils peuvent tout faire, la police ? Ils sont incapables de réagir. A quand des milices wallonnes pour les arrêter. Il va être grand temps de s'y mettre, sinon, ils viendront nous narguer n'importe où !

Tiens, en Belgique on peut brûler le drapeau sans problèmes???

Quel est leur intérêt de s' attaquer à notre tourisme wallon...Vive la Wallonie libre de ce boulet , de cette gangrène flamande!!!!

LES ** NAZIS SONT DE RETOUR ** FOUTEZ LE CAMP BANDE DE CRAPULES. LES VRAIS BELGES AURONS VOTRE SALE PEAUX. TOUTES CES CRAPULES EN PRISON POUR LA VIE. VIVE LE ROI ET VIVE LA BELGIQUE. QUE FAIT LA JISTICE POUR ARRETER CES CRAPULES. FRANCOPHONES NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE PAR CES NAZIS.

Je suis d'accord avec les autres intervenants.Ce bourgmestre est vraiment nul! Quelle image il donne des Wallons! Des couards qu'il suffit de menacer pour qu'ils baissent leur froc (après avoir "fait "dedans). Scandaleux!

Ce bourgmestre de Braine-l'Alleud est une vrai Pedale.N'oubliez pas son nom ****Vincent SCOURNEAU**** Envoyons lui un mail,pour lui dire ce qu'on l'en pense de ce baisseur de froc

En attendant, ils ont raison dans un sens....on a besoin de la belgique et pas eux... et c'est pas avec des dégénérés qui continuent à voter pour des pourris du PS (ou ses acolytes genre CDH) que ça va changer

on les laisse bruler notre drapeau belge, bande d 'enfoiré... je vai me torcher le cul avec leur drapeau flamand

J'étais sur place ce dimanche, en effet je mangeais tranquillement dans le resto d'un ami "le 1815" lorsque cette armée de nazis a débarquée. Qu'un mot des animaux ! La honte ! Ce live ma terriblement choqué et ma rappelé ces horribles reportages sur la guerre 40-45, à la différence qu'on est en 2007 !

Je suis scandalisé de voir nos politiciens se raviser et autoriser finalement ces extrémistes planter le drapeau flammend sur le terrictoire francophone.

Que fait notre Roi?

Les flamands ne veulent plus de notre Belgique. Tirons-en les conséquences et préparons l'après-Belgique.

Le lion de Waterloo est un symbole anti-français, ne l'oublions jamais (la gueule tournée vers la France).C'est le lion des vainqueurs de Napoléon et, par extension, des vainqueurs de "l'impérialisme francophone" auxquels sont assimilés Wallons et Bruxellois FR. Pour ces Flamands, nous sommes les héritiers politiques de la France révolutionnaire et impériale.

Voilà comment le MR défend les francophones? Juste grandes g... et rien après. Les flamingants savent pourquoi ils ne plient pas, l'orange-bleu francophone va leur donner ce qu'ils veulent. Il nous restera à nous en souvenir en 2009.

VOORPOST LANCEERT SPOEDBETOGING 2

08 oktober 2007

In de online nieuwsverslaggeving door VRT staan onjuistheden vermeld omtrent de spoedbetoging die gisteren dankzij Voorpost plaatsvond. Dergelijke foutieve informatie getuigt van amateurisme binnen de professionele journalistiek. De hieronder gepubliceerde tekst is afkomstig uit het artikel 'Voorpost stapt op in Brusselse Rand' :
LEUGEN 1 :

De zendwagen van RTBF werd helemaal niet beschadigd hetgeen volgens het VRT-artikel zou geleid hebben tot de onmogelijkheid van rechtstreekse uitzending. Buiten een paar Voorpost-stickers die hier en daar opgeplakt werden en het gegooi van een ei of twee is de zendwagen geheel onaangeroerd gebleven. Hoe kan sticker en ei in hemelsnaam vernieling toebrengen en de plannen voor een rechtstreekse reportage de grond inboren ?

Toppunt is dat hun eigen RTBF-ploeg zomaar halverwege de betoging met heel de inboedel het wou aftrappen en toen ik iemand aan het stuur ondervroeg naar de plotse reden werd me geantwoord dat ze geen 'courant' (stroom) meer hadden. Waarom zouden Vlaamse militanten hun eigen ruiten ingooien door een reportage over de Vlaamse strijd trachten te verhinderen ? Juist het tegendeel ! Hoe meer media, des te beter. De VRT maar ook de RTBF hebben hier een mooi loopje met de waarheid genomen.

LEUGEN 2 :

Men laat uitschijnen dat ondanks het verbod er enkelen in slaagden tot vlak aan de monumentenheuvel te geraken. Wat in dit artikel echter niet vermeld wordt is dat MR-burgemeester Scourneau zelf de toestemming gegeven heeft na overleg met Voorpost om een kleine delegatie bestaande uit VB-mandatarissen door te laten. Dit artikel doet daarentegen geloven dat militanten zich gewelddadig doorheen de opgestelde politiecordon konden worstelen.

VOORPOST LANCEERT SPOEDBETOGING

07 oktober 2007De strijd die noodzakelijker wijze gevoerd wordt om Vlaanderen te beschermen tegen ondermeer de onverzadigbare veroveringszucht uit Waalse hoek is er één die op verschillende niveau’s plaatsvindt : in de politieke arena, via de diverse mediakanalen, aan de toog tussen pot en pint, maar ook door de talrijke initiatieven die door diverse Vlaamse bewegingen ondernomen worden.
Initiatieven die slechts door de deelname van talrijke geëngageerde Vlamingen, de militanten, de mogelijkheid krijgen om het levenslicht te zien.

Nu zijn er velen die negatief denken over personen die militeren.
Men is er bang van en kleeft er vlug het etiket van ‘extremisten’ op.
Al die onbegrip voor militanten heeft niet veel nodig om zelfs in zuivere haatgevoelens om te slaan.
Doch, wanneer men als volk genoodzaakt is een gerechtvaardige strijd te voeren maar in de onmogelijkheid verkeerd om over gelijke wapens te kunnen beschikken t.o.v. de tegenstander, dan is het de logica zelve dat strijden met woorden alleen geen enkel kans op slagen heeft.
Een cordon sanitaire in de politieke arena, politiek correcte censuur die de media in een stalen greep houdt, en een vrije meningsuiting aan de toog tussen pot en pint verloopt in de meeste gevallen niet zonder dat er nefaste gevolgen aan vastkleven.
Militanten zijn in een dergelijke situatie
dan ook fundamenteel noodzakelijk om mee de aandacht op een wansituatie te vestigen.

Ja, het gaat gepaard met heel wat decibels, zowel voortgeproduceerd door stembanden als allerhand kleinschalig vuurwerkmateriaal.
En ja, het gaat eveneens gepaard met spandoeken en pamfletten die onverbloemd klare taal spreken die een multicultureel opgelegde maatschappij met een voorliefde voor taboes onwennig kan maken.
Maar gedenk dat zonder het bestaan van deze militanten de laatste restjes democratie in dit land al gauw definitief tot de verleden tijd zouden behoren.
Zonder diezelfde militanten en de Vlaamse bewegingen die de diverse acties vorm geven en coördineren, zouden reeds veel Vlaamse rechten verloren gegaan zijn sinds het ontstaan van België.Vandaag was het Voorpost die zich in de frontlinie begaf en de franstalige imperialisten een onvergetelijke dag bezorgden waar ze lange tijd niet van bekomen zullen.
Een tegenoffensief als antwoord op de franstalige annexatiedrang om Brussel uit te breiden met de Vlaamse faciliteitengemeenten en alle Vlaams-Brabantse gemeenten die meer dan 10 % franstaligen bevatten.
Hoe men het ook draait of keert, zoiets betekent pure gebiedsroof en kan niet anders dan als oorlogsverklaring opgevat worden.
Eveneens een tegenoffensief tegen de franstalige kranten die een Belgicistisch zelfklevercampagne opgestart zijn en de vakbonden die ongegeneerd hun rug naar Vlaanderen gekeerd hebben door eveneens een Belgicistische actie in vorm van een webstek en petitie opgestart te hebben.
Een tegenoffensief als passend antwoord op een coctail van tal van andere redenen die de Vlaamse zaak schaden of dreigen in gevaar te brengen.


Nog voor de spoedbetoging definitieve vorm kon krijgen stootte Voorpost reeds op weerstand.
Het oorspronkelijk plan bestond erin om in Wallonië, meer bepaald in Waterloo, te gaan betogen aan het beroemde herdenkingsmonument : ‘De Leeuw van Waterloo’.
De plaats waar de laatste veldslag van de Franse veroveraar Napoléon plaatsvond en daardoor dan ook uitermate passend om symbolisch aan te wenden in de strijd tegen de nieuwe franstalige veroveringszuchtige tegenstander, de Walen.
MR-Burgemeester
Vincent Scourneau schoof echter onmiddellijk een verbod onder de neus van Voorpost.
Persona non grata in Waterloo, persona non grata in Eigenbrakel.


Dan maar de faciliteitengemeente St-Genesius-Rode op de agenda plaatsen die geplaagd wordt door ingeweken Walen die zich resoluut weigeren te integreren.
Alhoewel ook daar niet bepaald welkom vanuit het gemeentebestuur kon de aanwezigheid van Voorpost niet wettelijk tegengehouden worden.
Vanuit diverse plaatsen in Vlaanderen vertrokken bussen, volledig gevuld met militanten, naar de plaats van actie.

Onderweg werd een noodzakelijke stop ingelast op bevel van de politie.
Onze caravaan van bussen kon de tocht naar St-Genesius-Rode slechts verder vatten indien vanaf dat moment het onder stricte politiebegeleiding geschiedde.
Luc Vermeulen, actieleider van Voorpost, maakte van de kleine oponthoud gebruik om alle aanwezigen duidelijke richtlijnen mee te geven.
Daar de spoedbetoging op naam staat van Voorpost moet iedere deelnemer rekening houden met het feit dat het enkel Voorpost is die bepaald hoe de actie verloopt en wat al dan niet toegelaten is.
Van iedere deelnemer wordt niet meer maar ook niet minder verwacht.
We werden eveneens ingelicht dat er veel camera’s op ons gericht zullen staan, zowel vanwege nationale als internationale pers als vanwege de locale politie die heel het gebeuren op band legt.Eenmaal aangekomen op het stationsplein te St-Genesius-Rode kon de protestmars van start gaan.
Voorpost eiste de onmiddellijke splitsing van BHV zonder enige Vlaamse toegeving alsook de totale afschaffing van de faciliteiten.
Enkel door de franstaligen op Vlaamse bodem hun voorrechten af te nemen kan men hun duidelijk maken dat ze zich weldegelijk in Vlaanderen bevinden en bijgevolg zich verplicht moeten aanpassen om er zich nog langer thuis te kunnen voelen.
Voorpost eiste eveneens de teruggave van de onstolen gebieden, het stopzetten van verdere toegevingen in Brussel en de Vlaamse Rand alsook de realisatie van een Vlaamse staatsvorming.


Tijdens de mars kon men op een gegeven moment een franstalig niet-geïntegreerd koppel bespeuren die aan het venster hun ongenoegen uitte op zoveel Vlaamse aanwezigheid in de straat.
Om het signaal duidelijk te maken aan deze franstaligen dat het simpelweg een verhaal is van aanpassen of opkrassen, werd hun raam met al dan niet rot zijnde eieren bekogeld.
Ik heb intens genoten van de collère die op hun gelaat af te lezen was en in al mijn vrijgevigheid gaf ik hun een fuck you-signaal cadeau.
Een beetje verder kon men dan weer een uitgehangen Belgische vlag achter een venster bespeuren.
Ook dit raam kreeg een mooi salvo van eieren te verduren.In de brievenbussen werden door militanten tijdens de mars papiertjes gedropt met een ‘België barst’-boodschap.
Voorpost had eveneens een eigen stickeractie opgezet met de boodschap "Vlaanderen onafhankelijk. Nu !".
Deze grote stickers vonden vele bestemmingen : op franstalige straatnaambordjes, verkeerspalen, franstalige publiciteitspanelen, tot zelfs op de wagens van de rode staatszender VRT alsook die van de RTBF.Halverwege de mars doorheen Rode werd een stop ingelast en gaven zowel Luc Vermeulen als Johan Vanslambrouck een speech om de inhoudelijke doelstellingen van deze spoedbetoging nader toe te lichten.
Van professionele journalisten die aanwezig zijn om een kwaliteitsvolle verslaggeving tot stand te brengen in opdracht van hun zender zou men verwachten op dergelijk inhoudelijk moment attentief te zijn.
Niets bleek echter minder waar want van zodra Luc Vermeulen aanstalte maakte om het publiek toe te spreken, besloot RTBF eenvoudigweg om de biezen te pakken.
Dit getuigt van weinig respect tegenover Voorpost, tegenover alle aanwezige militanten, maar eveneens tegenover de journalistiek in het algemeen.
Deze attitude vanwege RTBF heeft mij en andere militanten kwaad gemaakt.
Ondanks zij toestemming vanwege de politie kregen om weg te gaan kon de RTBF niet op onze toestemming rekenen.We hebben hun dan ook gedwongen ter plaatse te blijven tot het moment gekomen was dat zowel actieleider Luc Vermeulen als voorzitter Johan Vanslambrouck uitgepraat waren.
Door achter hun wagens plaats te nemen konden de RTBF-mensen slechts achteruit rijden door opzettelijk militanten dood te rijden met alle gevolgen vandien.
Een chantagetruc die zijn vruchten afwierp.
Voorts hebben we hun voor alle zekerheid ook verbaal een beetje geïntimideerd dat het in hun eigen voordeel is ter plaatse te blijven.
Sommigen zullen een dergelijke daad grof vinden maar als de franstalige media zo weinig respect kan opbrengen tegenover ons, vind ik het niet meer dan normaal dat ze van eenzelfde laken eventjes terugkrijgen.
Ondanks het verkregen verbod om nationale symbolen te beledigen zoals het in brand steken van een Belgische vlag op gevaar van maximaal 1 jaar gevangenisstraf en een geldelijke boete die tot honderden euro’s oplopen kan bewees Voorpost alvorens de mars verder te zetten nogmaals zich onder geen enkele bedding te laten intimideren.
Voor het oog van binnenlandse en buitenlandse camera’s en in het bijzijn van een hele politiemacht werd een Belgische vlag in brand gestoken.
Deze tricolore vlag vertoonde heel wat weerspannigheid om vlam te vatten en na heel wat brandbare hulpmiddeltjes te hebben aangewend heeft deze vlag de strijd tegen onze vastberadendheid uiteindelijk moeten opgeven.
België stond op symbolische wijze in brand hetgeen op heel wat applaus rekenen kon.Op het eind van de spoedbetoging doorheen St-Genesius-Rode liet Luc Vermeulen weten dat het legaal gedeelte afgelopen was en normaal gezien betekent dit dan ook het einde van deze Vlaamse succesvolle actiedag.
Echter … met deze zomerse temperaturen nu allemaal gezellig genietend van de zon op terras of in eigen tuin gaan luieren in een strandstoel of hangmat kan dan wel heel aangenaam zijn, maar het zal op geen enkele manier een bijdrage leveren tot de verdediging van Vlaamse belangen.
Daarom liet Voorpost ook weten dat de actie onverstoord verder gaat, ook al moet het daarvoor nu heel wat verbiedingen die het recht op vrije meningsuiting beknotten aan zijn laars lappen zoals het verbod te betogen in
Waterloo.

Voorpost is vastberaden om de franstalige imperialisten die uit zijn op voortdurende gebiedsroof een koekje van eigen deeg te geven.
Hun hetzelfde te laten voelen wat een Vlaming ondervindt wanneer franstaligen schaamteloos Vlaams gebied inpalmen.
Daarom vertrokken we dan ook met volle vastberadendheid naar Wallonië om er een symbolisch, doch geheel verboden, invasie te plegen.
Een invasie die dankzij de franstalige media in heel Wallonië geweten zal zijn en velen onder hun schokkeren zal.
Maar dat laatste was dan ook de bedoeling om hun identiek te laten gewaarworden wat zij bij de Vlamingen voortdurend teweegbrengen.Ondanks de lokale Waalse politiediensten reeds bewust waren dat een hele caravaan van bussen gevuld met honderden Vlaamse militanten op weg was naar de Leeuw van Waterloo (we werden immers zelfs vanuit de lucht voortdurend met helicopter in het oog gehouden) hadden ze zich slecht voorbereid en opgesteld.
Want van zodra we massaal uit de bussen renden met leeuwenvlaggen in de richting van het herdenkingsmonument heerste er regelrechte chaos.
De Waalse politie had de opdracht gekregen alles te doen om te vermijden dat Vlamingen erin zouden slagen om van de Leeuw van Waterloo een Vlaams verzetssymbool te maken.
Er heerste even paniek onder de Waalse politiemacht die grootse moeite had om een ondoordringbare verzetsmuur op te stellen.
Van zodra een opening in hun verdediging gesloten werd vonden Vlaamse militanten reeds nieuwe openingen om hun kans te wagen.

Heel wat agenten beseften zich verkeerd opgesteld te hebben op plaatsen die hun helemaal geen strategische meerwaarde opleverden en kwamen dan ook achter ons vluchtig aangedraaft om de rangen in front van onze groep versterking te verschaffen.
Ze waren gedwongen zich één voor één door onze groep te worstelen, voortdurend bespot voor de strategische flater die ze begaan hadden.
Het was voor beide kanten, Vlamingen versus Walen, een racekwestie van snel handelen tijdens dit moment van chaos.Uiteindelijk werden we tot stilstand gedwongen door de politiemacht bestaande uit agenten in volledige gevechtsuitrusting, een hoop cavalerie, helicopterbijstand en de aanwezigheid van waterkannonen.
Het ogenblik was toen voor Voorpost aangebroken om te onderhandelen en ze slaagden erin ondanks het uitgevaardigde verbod toestemming te krijgen om een kleine delegatie tot aan de voet van de monumentenberg te krijgen.
Deze bestond uit
Vlaams Belang-kopstukken die een Vlaamse vlag in Waalse grond neerplantten ter symbolische verovering van Waals territorium.
Een daad die ongetwijfeld in het verkeerde keelgat zal schieten bij menig franstalige imperialist en Vlaamsracist.
Deze daad was de zoete kers op het topje van de taart.
Niets kon deze spoedbetogingsdag nog stuk maken … het was gewoon af !
Voorpost zette een Vlaams initiatief met een oorspronkelijk onbekend verloop om in een waar meesterwerk die noch vriend, noch vijand onberoerd kon laten.
Proficiat !