OPNIEUW INCIDENTEN MET TURKSE GEMEENSCHAP

03 november 2007De afgelopen 2 weken toonden ‘onze’ Turken nog meer eens duidelijk het failliet van de multiculturele samenleving aan.
Het trots gewapper met ontelbaar veel Turkse vlaggen door de straat alsof men zich als het ware in Turkije bevindt, de vernielingszucht die telkens opnieuw een duidelijk spoor van vandalisme achterliet, het zinloos geweld op inwoners, voorbijgangers en politie … men kan er moeilijk nog naast kijken of men moet zodanig naiëf zijn dat men gevaarlijk dicht in de buurt van het autisme komt.
Autisten leven immers ook in een eigen leefwereld , los van de realiteit om zich heen.

Het onaanvaardbaar gedrag van vele ultranationalistische Turken die in dit land vertoeven bewijzen dat de Belgische identiteitskaart niet meer is dan een grabbelpas die gretig wordt uitgedeeld aan vreemdelingen opdat politieke partijen nieuw kiesvee aan de lopende band kunnen verwerven.
Dat de autochtone bevolking door dit politiek correct beleid met de overlast opgezadeld zit zal de meeste politici een worst wezen.
Wat de samenleving de afgelopen 2 weken te zien kregen was niets meer dan een totale afwezigheid van integratie en respect.
Als het regent in de banlieus van Parijs, dan zorgen Marokkanen ervoor dat het telkens druppelt in België.
Wanneer het onweert in Turkije, dan zorgen Belgische Turken dat het slechte weer naar hier steeds overwaait.


Tal van Turkse verenigingen zorgden ervoor dat vandaag opnieuw Turken massaal op straat kwamen, zogenaamd onder de mom van 'protest tegen terrorisme', hypocriet vragend om internationale solidariteit voor hun volk in de strijd tegen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK terwijl de Turkse gemeenschap zelf niet eens solidariteit kan opbrengen voor een ander gemeenschap door met klem de genocidemoord op ca. 1.500.000 Armeniërs blijven te ontkennen.
Het feit dat juist vele Turkse verenigingen samenspannen om een aangekondigde betoging zoals vandaag tot realisatie te brengen bewijst dat het conflict van Turkije niet zomaar door enkele heethoofden uit de Turkse gemeenschap naar dit land verschoven wordt om uit te vechten maar wel degelijk gedragen wordt door praktisch de ganse hier vertoevende Turkse gemeenschap.
Men kan dan ook terecht zonder overdrijven spreken van het failliet van het heersende multikulbeleid.

Gezien het gegeven hoe honderden Belgische Turken de afgelopen tijd zich overgaven aan gratuit geweld telkens ze op straat kwamen in de Vlaamse hoofdstad, had ik besloten vandaag aanwezig te zijn op de Turkse betoging aan het Schumanplein te 1000 Brussel om met eigen ogen vast te stellen hoe ze zich ditmaal zouden gedragen.
Gewapend met mijn digitaal fototoestel nam ik de metro en stapte ik af aan het Centraal Station om van daaruit te voet te gaan tot het Schumanplein.
Ik kon evengoed de wandeling te voet uitsparen door pas aan de metrohalte « Schuman » af te stappen waardoor ik onmiddellijk bij het Schumanplein zou zijn, maar ik vond het niet verstandig om als Vlaams-nationalist en zodoende anti-politiek correct persoon me onmiddellijk in het hol van de leeuw te wagen als enkeling tussen duizenden niet-geïntegreerde vreemdelingen die de media al meer dan genoeg gehaald hadden door vertoon van aggressiviteit.
Door de Koningsstraat en de Wetstraat te voet te doen kon ik de situatie en gemoederden tijdig inschatten alvorens het plein te benaderen.Op de hoek die gevormd wordt door de Koningsstraat en de Wetstraat kwam ik de allereerste met Turkse vlaggen zwaaiende groep tegen.
Vlak vóór het Vlaams Parlement zag ik de eerste gereedstaande politietroep (met waterkannon) in het straatbeeld.
De statische betoging begon om 14 uur en ik kwam op het plein 5 minuten vóór de start aan.
Vele duizenden Turken zaten met oorverdovend gebrul fier met Turkse vlaggen te zwaaien waarbij alle leeftijdscatogeriëen goed vertegenwoordigd waren.
Gaande van kinderen van slechts enkele jaren oud tot pubers, gaande van jong volwassenen tot 50-plussers tot zelfs duidelijk al lang met pensioen gegaan zijnde personen.
Kortom, een mooi vertegenwoordiging uit alle lagen van de Turkse gemeenschap en ik vroeg me onmiddellijk af : "Wat zitten Turken die zo euforisch zijn over hun Turks nationaliteitsgevoel en zodanig verzot zijn van Turkije in godsnaam hier in dit land te doen ? Dit is gewoon absurditeit ten top gedreven . "

Ze hadden hun eigen Turkse ordedienst opgetrommeld, herkenbaar door de gele fluojasjes die ze droegen.
Wat me opviel was dat de politie op het plein nergens in uniform liep, allemaal in burgerkledij tussen de mensen alsof er de vrees was dat het zien van politie-uniformen als vertegenwoordiging van gezag geweld zou kunnen uitlokken bij de Turken.
Best mogelijk gezien het gegeven vele politie-agenten met stenen en ijzeren staven te lijf werden gegaan bij eerdere Turkse betogingen.
De agenten in burger waren gemakkelijk herkenbaar door de voortdurende communicatie in hun oorapparaatjes of bijhebbende walkie-talkies, de politiebadges aan de gedragen halskettingen of aan hun surveillerende nauwoplettende gezichten.Om 14u20 zongen de duizenden Turken op het plein uit volle borst een lied waarvan ik vermoedde dat het om het Turkse nationale volkslied ging.
Om zeker te zijn heb ik een Turk om confirmatie van mijn vermoeden gevraagd en ik had het wel degelijk bij het juiste eind.
Ik was gewoon geschokkeerd !
Alsof al het Turkse vlaggewapper al niet voldoende de gehele Vlaamse samenleving schoffeerde zingt men ongegeneerd het Turks nationaal volkslied dat met de aanwezige geluidsinstallatie zo luid mogelijk versterkt werd.
De Turkse gemeenschap gedraagt zich alsof ze zich op zuiver Turks grondgebied bevinden. Deze daad is gewoon de ganse samenleving hier zitten uit te lachen en te beledigen !


Tijdens de betoging op het Schumanplein kwamen om de haverklap nieuwe groepjes Turken met hun rode vlaggen opdraven, zelfs nadat de actie al een uur aan de gang was.
Op een gegeven moment kwam er een jonge Turk met een kanjer van een hond opdraven, een indrukwekkend gedrocht door zijn hoogte maar ook door zijn massa.
Vraag me niet welke ras, maar een Rottweiler leek er in vergelijking slechts klein bier tegen.
De bedoeling om met een dergelijk niet-gemuilkorfd beest te komen opdagen is duidelijk : om de macho uit te hangen, te intimideren, en bij eventuele rellen de hond misschien zelfs te laten aanvallen.
Een agent in burger die op slechts een paar meter van mij vandaan stond dacht hetzelfde want hij ondernam onmiddellijk actie door zijn politiebadge te tonen en vervolgens deze Turk de toegang te weigeren.
De hond droeg een sjaal om zijn middel waarop te lezen stond : "Komando Turkiye".Er waren enkele Turkse ouders te bespeuren die hun kinderen volledig in Turks legeroufit gekleed hadden.
Al ruim een uur mijn oren laten pijnigen en vervelen met al dat onverstaanbare Turkse propagandageschreeuw en zelfs vele oersaaie Korangebeden besloot ik terug naar huis te gaan.
Nauwelijks aan de dichtstbijzijnde metrohalte aangekomen, zag ik een nieuwe groep Turkse jongeren uit het metrostation komen waarvan één zijn gezicht bedekt had met een rode sjaal, duidelijk op zoek naar amok.
In het avondjournaal kon ik vernemen dat Turken inderdaad weer op zoek waren naar gratuit geweld.
Een groep was naar St-Joost-ten node afgezakt waarbij de politie aangevallen werd en het waterkannon heeft moeten inzetten.
Een andere omvangrijke groep was van plan om in Schaarbeek de boel op stelten te zetten en vernieling te veroorzaken maar de politie kon dit plan verijdelen door tijdig arrestaties te verrichten waarbij een steekwapen (mes) ontdekt werd.

BLOKWATCH LEVERT MOP-VAN-DE-DAG

31 oktober 2007


Met veel genoegen kon ieder politiek goed geïnformeerde Vlaming hetzij via de krant, hetzij via het internet kennis nemen van het gegeven dat de politiek correcte haatsite Blokwatch de handdoek in de ring werpt.
Zondag 28 oktober verscheen een biezonder kort bericht op de webstek met de mededeling dat er vanaf heden geen actualisering van de site meer zal plaatsvinden.
Mede-initiatiefnemer
Marc Spruyt is moegestreden in zijn op halve waarheden en flagrante leugens gebaseerde internetstrijd tegen het Vlaams Blok / Vlaams Belang
.
Ook de reeks vrijwilligers die de site mee gerund hebben zijn hun oorspronkelijk enthousiasme inmiddels al lang kwijtgespeeld.
De zoektocht naar opvolgers bleek bovendien geheel vruchteloos.
Niemand werd gevonden die bereid was zich op intellectueel vlak te verlagen door medewerking aan deze populistische haatsite te verlenen.

Marc Spruyt stak zijn tijd zowel tijdens zijn werkuren binnen de socialistische vakbond ABVV als daarbuiten in de Blokwatch-site met het achterliggend gedacht dat zijn bijdrage op termijn het verschil zou maken daar waar de politieke tegenstanders van het Vlaams Blok / Vlaams Belang maar niet in slaagden.
Hij was ervan overtuigd de verrechtsing van de Vlaamse samenleving eigenhandig een halt te kunnen toeroepen (over een dikke nek gesproken !) door de lezer voortdurend pogen wijs te
maken dat het Vlaams Blok / Vlaams Belang een Nazistische partij was.
Hij is nu een illusie armer geworden : het besef dat zijn op-haat-gebaseerde site helemaal geen impact heeft gehad.

Het VB heeft tot op heden nog geen enkele electorale nederlaag gekend sinds het ontstaan van de partij, de verrechtsing van de samenleving blijft een fenomeen dat zich stelselmatig verder zet hetgeen de verkiezingen van laatstleden mooi hebben aangetoond en politiek correcte partijen zoals Open-VLD ,SP.a en Spirit kregen zware electorale zweepslagen te verduren, pijnlijk veel van hun kiezerspubliek kwijtgespeeld.
En uiteraard werden veel programmapunten van het Vlaams Belang gewoon gecopiëerd door andere politieke partijen.

Mede-initiatiefnemer Marc Spruyt maakt zich dan ook onsterfelijk belachelijk door publieklijk aan te kondigen : "We zijn in onze opzet geslaagd: de rol van het Vlaams Belang is grotendeels uitgespeeld", hiermee denkende met opgeheven hoofd glansvol uit de boksring te stappen.
Dit getuigt van een biezonder infantiel denkpatroon.
Partijwoordvoerder van het Vlaams Belang, Joris Van Hauthem, moet met Spruyt’s officiële aankondiging dan ook hartelijk lachen :

"
De reden die Marc Spruyt opgeeft om te stoppen met Blokwatch, is even belachelijk als doorzichtig. Hij zegt te stoppen omdat hij zijn doel zou bereikt hebben: het Vlaams Belang is niet langer gevaarlijk. Dit is gewoon hilarisch.", "Hij maakte een misselijkmakende karikatuur van onze partij en haar programma en maakte daardoor een karikatuur van zichzelf."
"Spruyt werd door niemand meer ernstig genomen: niet door andere partijen, niet door zijn linkse kompanen, zelfs niet meer door de pers. Zijn haring braadde niet, en dat is de enige reden waarom hij er nu mee ophoudt.
"

De vrijwilligers achter de Blokwatch-site versleten het Vlaams Belang herhaaldelijk voor een racistische partij omdat deze laatste de correlatie tussen vreemdelingen en criminaliteit in onze samenleving durft aan te tonen, hetgeen een enorm politiek correct taboe is.
Alsof de overbevolking van de Belgische gevangenissen die voor ca. 3/4de volledig uit vreemdelingen bestaan ondanks het gevoerde multicultureel gedoogbeleid en ondanks
vreemdelingen slechts 1/10de van de ganse bevolking uitmaken op zich al geen boekdelen spreken.
Maar wie een put graaft voor een ander valt er zelf in luidt een spreekwoord.
Het geloof van
Patrick Coeman
, één van de Blokwatch-vrijwilligers, in het utopisch multicultureel sprookje kreeg een flinke deuk te verwerken toen zijn zes maanden zwangere dochter op een maandag in oktober 2006 door een groepje allochtonen op de speelplaats van een Antwerpse stadsschool zwaar gemolesteerd werd.
Hij maakte het tragisch nieuws zelf bekend voor de media.

Jasmijn Coeman, de 16-jarige dochter van Patrick, werd maar liefst door een 15 tal marokkanen versleten voor ‘vuile hoer’, werd zonder aanleiding belaagd met sigarettenpeukjes en blikken en kreeg een kniestoot en vuistslag in haar buik.
Zij werd onmiddellijk voor medisch onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht.
De Blokwatch-vrijwilliger moest openlijk het volgende toegeven : "
Dat is inderdaad niet makkelijk te verzoenen met mijn acties bij Blokwatch.
"
Voorts zei hij in de
Gazet Van Antwerpen : "Maar dat er problemen zijn met sommige bevolkingsgroepen mág je niet ontkennen. Als je een oplossing wil, moet je beginnen met het probleem bij naam te noemen.
"
Dat is hetzelfde signaal dat het Vlaams Blok / Vlaams Belang al zolang duidelijk wil maken.
Over hypocrisie gesproken !


Een ander traag van begrip zijnde linkie-winkie achter Blokwatch was oa. Hugo Van Minnebruggen die op internet gekend is onder de nickname ‘thePiano’.
Hij heeft op politieke forums al herhaaldelijk trots beweerd vernoemd geweest te zijn naar de ontwerper van SS-uniformen, de Nazi
Hugo Boss
.
Hij beweert eveneens een strafblad te bezitten wegens het toedienen van slagen en verwondingen en is op zowat alle forum geband wegens het gebruik van geweld- en haatopruiende taal.

Het Blokwatch-schip is gezonken en daarmee heeft Marc Spruyt voor de laatste keer op de lachspieren van ieder intellectuele Vlaming kunnen inspelen …

TURKEN LEVEREN GRATUIT GEWELD

24 oktober 2007De afgelopen 4 dagen bewees een gedeelte van de Turkse gemeenschap in dit artificieël bij elkaar gehouden land totaal niet thuis te horen binnen de Vlaamse samenleving.
Zij zijn één van de vele bedorven vruchten waarmee dankzij het bepamperend multiculbeleid de bevolking opgezadeld zit.
Rotte appels in de mand die de gezonde appels aantasten.
Een commissie van het Amerikaans Congres heeft woensdag 10 oktober een resolutie aangenomen die de Armeense genocide door de Turkse staat, plaatsgevonden in de periode 1915 – 1917 waarbij maar liefst 1,5 miljoen Armeniërs meedogenloos uitgeroeid werden, erkend.
Turkije, het land dat er om gekend staat om herhaaldelijk inbreuken te plegen op universele mensenrechten – niet verwonderlijk daar het een overwegend Islamitisch land is -, voelde zich uiteraard in zijn gat gebeten.
De Armeense genocide is een absoluut taboe voor de Turken die deze eeuwige smet op hun natie steeds van de hand doen als een ordinaire 'burgeroorlog' ondanks het feit dat reeds 21 landen tot op heden officieel erkennen dat het om zuiver genocide ging.Dat een Amerikaanse commissie de resolutie aannam en dit besluit nu de weg vrij maakt voor stemming in het Huis van Afgevaardigden geeft aanleiding tot een moeilijkere verstandhouding in de diplomatieke betrekkingen tussen Amerika en Turkije.
Buiten de goedkeuring van de Armeense massamoord zitten ook de acties van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK vlakbij de Turks-Iraakse grens de Turken zwaar op de maag.
Bij de PKK-aanslag die zondag 21 oktober plaatsvond werden 8 Turkse militairen gevangen genomen, de grootste gijzeling door PKK-rebellen sinds 1995, hetgeen Turkije doet schreeuwen om bloedwraak te nemen.
Juist om deze redenen maakten ettelijke honderden Turkse jongeren amok in de Brusselse gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, zich hierbij als echt crapuul gedragend en zware vernielingen veroorzakend in hun pad.
Zondagnacht 21 oktober werd het café van een Armeniër ‘Jardin de Babylone’ op de Leuvensesteenweg kort en klein geslagen.
Het ging hier duidelijk om racisme en haat tegenover Armeniërs want de eigenaar die gelukkig niet verwond geraakte deed achteraf zijn verhaal voor de media.
Hij hoorde Turkse jongeren roepen om hem dood te slaan omdat het toch maar een Armeniër was.
Voorts vertelde hij dat het om pure barbaren ging die met zodanig grote stenen smeten die onmogelijk zomaar in het straatbeeld voor handen liggen maar speciaal werden meegebracht met het oog op vernieling.
Had een klant dergelijke steen tegen het hoofd gekregen, dan had dit dodelijk kunnen zijn.
In het voorjaar werd trouwens ook al brand gesticht in een Koerdisch cultureel centrum door Turkse ultranationalisten.
Zelfs de arm der wet werd aangevallen toen de politie de verhitte gemoederden trachtte te bedaren waarbij en agent tijdens de schermutselingen verwond geraakte.
Bij de Amerikaanse ambassade te Brussel stalen Turkse jongeren ginds de Amerikaanse vlag.


Woendag 24 oktober werd tijdens een volledig uit de hand gelopen verboden betoging een hondertal turken opgepakt door de politie waarbij 6 agenten verwond geraakten.
De Turkse betogers hadden het aanvankelijk gemunt op een Koerdische wijk en de Amerikaanse ambassade maar de aanwezigheid van de politie kon dit verhinderen.
Hun haat en woede werd dan maar - naast op de politie met stenen en ijzeren staven te lijf gaand - afgekoeld op auto’s en straatmeubilair zoals verkeerspalen maar eveneens op café- en winkelruiten tot zelfs op het openbaar vervoer.
Reizigers die gebruik maakten van MIVB-bussen en trams werd zomaar aangevallen en verschillenden geraakten gewond.
Eén trambestuurder moest zelf in shocktoestand gehospitaliseerd worden.


Burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Jean Demannez heeft voor de hele week de hulp ingeroepen van 8o extra agenten om de inwoners van zijn gemeente bescherming te bieden daar waar normaal 24 agenten ‘s nachts steeds op patrouille zijn.
"We moeten die geweldenaars stoppen. De Turken mogen de andere bewoners niet gijzelen."
De afgelopen dagen gaven honderden Turken zich overvloedig over aan gratuit geweld dat zelfs de politiek correcte aftredend premier die normaal gezien geen negatief woord over vreemdelingen over zijn lippen durft te krijgen,
Guy Verhofdstadt, zwaar misnoegd was dat een conflict in Turkije hier uitgevochten wordt.Nochtans dient hij niet verbaasd te zijn want het is zijn regering dat het multikulbeleid hoog in het vaandel voert dat dergelijk gratuit geweld juist mogelijk maakt.
De politieke correctheid zorgt ervoor dat heel wat vreemdelingen zich niet integreren in onze maatschappij en daardoor dan ook geen verbondenheid voelen met hun leefomgeving, zoals deze Turken die zich Turk voelen in plaats van Vlaming en bij ieder conflict in Turkije logischerwijze dan ook reageren alsof ze zich als het ware in Turkije bevinden, het hier steeds opnieuw uitvechtend.
Premier Verhofdstadt draagt zelf medeverantwoordelijkheid dat gemeenschappen naast elkaar leven in plaats van met elkaar met alle onnodige slachtoffers tot gevolg.
Deze Turken horen in de Vlaamse samenleving totaal niet thuis, het zijn zoals ik reeds helemaal in het begin van dit artikel schreef rotte appels die de gezonde appels in de mand schade toebrengen.
Velen onder hun maakten zich tijdens de vele geweldadige rellen zelfs onherkenbaar door hun gelaat volledig met doek te vermommen.
En zoiets doet een persoon enkel als hij met voorbedachte rade van plan is om zich heel gemeen te gaan gedragen en kwade bedoelingen heeft die volledig in strijd zijn met de wet.
De vele spontaan uitgehangen Turkse vlaggen in Brusselse wijken getuigt dat ze zich totaal niet verbonden voelen met onze samenleving en het geweld op de politie getuigt dat ze zich verheven voelen boven de wet.
Vandaar ben ik ook bepleiter van nultollerantie tegenover criminaliteit en voorstander voor een zeer streng gecontroleerde migratiebeleid.
Slachtoffers horen op de eerste plaats te staan, niet de daders.
Deze Turken zouden onmiddellijk het land definitief uitgezet moeten worden ter bescherming van onze samenleving.

BLOEMLEZING VAN FRANSTALIGE REACTIES

10 oktober 2007De spoedbetoging van Voorpost afgelopen zondag heeft heel wat reacties uitgelokt bij de imperialistisch ingestelde franstaligen uit de Vlaamse Rand, Brussel en aan de overkant van de taalgrens.
Dat wordt onmiddellijk duidelijk wanneer men even de moeite doet om te surfen op het internet.
Drie zaken zitten hun biezonder zwaar op de maag : de verbranding van een Belgische vlag, het planten in Waalse bodem van een leeuwenvlag en de houding van MR-burgemeester Scourneaux t.o.v. de aanwezige Vlaams-nationalisten die in de ogen van vele franstaligen als heel laf bekeken wordt, men durft zelfs spreken van verraad.
Hieronder een bloemlezing van meestal hevige reacties. Veel leesplezier !


Quelle gifle en plein visage pour les francophones de ce pays!! Je suis scandalisé par ces images de faiblesse! Honte à ces politiciens qui ont baissé leur pantalon!!! Que ferez vous lorsqu'ils reviendront à 1000 ou à 2000 ? Et c'est ça qui doit défendre nos intérêts?

Encore une fois, un homme politique wallon baisse son froc devant les flamands!

Il faut savoir ce qu'ils ont fait après... Combien de temps allons nous laisser ces extrémistes brûler NOTRE DRAPEAU???? Je suis scandalisé... Il s'agit de notre DRAPEAU... Ce qui nous représente à l'étranger, et il a été brûlé en toute impunité. A quand une réaction CLAIRE ET CONVAINQUANTE???

Vérification faites. Scourneau est bien MR... Scandaleux... J'espère qu'il va être très fort sanctionné par le MR et surtout par l'électeur. Laisser des manifestants qui ont brûlé NOTRE drapeau à aller planter le leur en toute impunité

Ca va durer jusque quand de se faire insulter par ces fascistes flamingants ? Ils peuvent tout faire, la police ? Ils sont incapables de réagir. A quand des milices wallonnes pour les arrêter. Il va être grand temps de s'y mettre, sinon, ils viendront nous narguer n'importe où !

Tiens, en Belgique on peut brûler le drapeau sans problèmes???

Quel est leur intérêt de s' attaquer à notre tourisme wallon...Vive la Wallonie libre de ce boulet , de cette gangrène flamande!!!!

LES ** NAZIS SONT DE RETOUR ** FOUTEZ LE CAMP BANDE DE CRAPULES. LES VRAIS BELGES AURONS VOTRE SALE PEAUX. TOUTES CES CRAPULES EN PRISON POUR LA VIE. VIVE LE ROI ET VIVE LA BELGIQUE. QUE FAIT LA JISTICE POUR ARRETER CES CRAPULES. FRANCOPHONES NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE PAR CES NAZIS.

Je suis d'accord avec les autres intervenants.Ce bourgmestre est vraiment nul! Quelle image il donne des Wallons! Des couards qu'il suffit de menacer pour qu'ils baissent leur froc (après avoir "fait "dedans). Scandaleux!

Ce bourgmestre de Braine-l'Alleud est une vrai Pedale.N'oubliez pas son nom ****Vincent SCOURNEAU**** Envoyons lui un mail,pour lui dire ce qu'on l'en pense de ce baisseur de froc

En attendant, ils ont raison dans un sens....on a besoin de la belgique et pas eux... et c'est pas avec des dégénérés qui continuent à voter pour des pourris du PS (ou ses acolytes genre CDH) que ça va changer

on les laisse bruler notre drapeau belge, bande d 'enfoiré... je vai me torcher le cul avec leur drapeau flamand

J'étais sur place ce dimanche, en effet je mangeais tranquillement dans le resto d'un ami "le 1815" lorsque cette armée de nazis a débarquée. Qu'un mot des animaux ! La honte ! Ce live ma terriblement choqué et ma rappelé ces horribles reportages sur la guerre 40-45, à la différence qu'on est en 2007 !

Je suis scandalisé de voir nos politiciens se raviser et autoriser finalement ces extrémistes planter le drapeau flammend sur le terrictoire francophone.

Que fait notre Roi?

Les flamands ne veulent plus de notre Belgique. Tirons-en les conséquences et préparons l'après-Belgique.

Le lion de Waterloo est un symbole anti-français, ne l'oublions jamais (la gueule tournée vers la France).C'est le lion des vainqueurs de Napoléon et, par extension, des vainqueurs de "l'impérialisme francophone" auxquels sont assimilés Wallons et Bruxellois FR. Pour ces Flamands, nous sommes les héritiers politiques de la France révolutionnaire et impériale.

Voilà comment le MR défend les francophones? Juste grandes g... et rien après. Les flamingants savent pourquoi ils ne plient pas, l'orange-bleu francophone va leur donner ce qu'ils veulent. Il nous restera à nous en souvenir en 2009.

VOORPOST LANCEERT SPOEDBETOGING 2

08 oktober 2007

In de online nieuwsverslaggeving door VRT staan onjuistheden vermeld omtrent de spoedbetoging die gisteren dankzij Voorpost plaatsvond. Dergelijke foutieve informatie getuigt van amateurisme binnen de professionele journalistiek. De hieronder gepubliceerde tekst is afkomstig uit het artikel 'Voorpost stapt op in Brusselse Rand' :
LEUGEN 1 :

De zendwagen van RTBF werd helemaal niet beschadigd hetgeen volgens het VRT-artikel zou geleid hebben tot de onmogelijkheid van rechtstreekse uitzending. Buiten een paar Voorpost-stickers die hier en daar opgeplakt werden en het gegooi van een ei of twee is de zendwagen geheel onaangeroerd gebleven. Hoe kan sticker en ei in hemelsnaam vernieling toebrengen en de plannen voor een rechtstreekse reportage de grond inboren ?

Toppunt is dat hun eigen RTBF-ploeg zomaar halverwege de betoging met heel de inboedel het wou aftrappen en toen ik iemand aan het stuur ondervroeg naar de plotse reden werd me geantwoord dat ze geen 'courant' (stroom) meer hadden. Waarom zouden Vlaamse militanten hun eigen ruiten ingooien door een reportage over de Vlaamse strijd trachten te verhinderen ? Juist het tegendeel ! Hoe meer media, des te beter. De VRT maar ook de RTBF hebben hier een mooi loopje met de waarheid genomen.

LEUGEN 2 :

Men laat uitschijnen dat ondanks het verbod er enkelen in slaagden tot vlak aan de monumentenheuvel te geraken. Wat in dit artikel echter niet vermeld wordt is dat MR-burgemeester Scourneau zelf de toestemming gegeven heeft na overleg met Voorpost om een kleine delegatie bestaande uit VB-mandatarissen door te laten. Dit artikel doet daarentegen geloven dat militanten zich gewelddadig doorheen de opgestelde politiecordon konden worstelen.

VOORPOST LANCEERT SPOEDBETOGING

07 oktober 2007De strijd die noodzakelijker wijze gevoerd wordt om Vlaanderen te beschermen tegen ondermeer de onverzadigbare veroveringszucht uit Waalse hoek is er één die op verschillende niveau’s plaatsvindt : in de politieke arena, via de diverse mediakanalen, aan de toog tussen pot en pint, maar ook door de talrijke initiatieven die door diverse Vlaamse bewegingen ondernomen worden.
Initiatieven die slechts door de deelname van talrijke geëngageerde Vlamingen, de militanten, de mogelijkheid krijgen om het levenslicht te zien.

Nu zijn er velen die negatief denken over personen die militeren.
Men is er bang van en kleeft er vlug het etiket van ‘extremisten’ op.
Al die onbegrip voor militanten heeft niet veel nodig om zelfs in zuivere haatgevoelens om te slaan.
Doch, wanneer men als volk genoodzaakt is een gerechtvaardige strijd te voeren maar in de onmogelijkheid verkeerd om over gelijke wapens te kunnen beschikken t.o.v. de tegenstander, dan is het de logica zelve dat strijden met woorden alleen geen enkel kans op slagen heeft.
Een cordon sanitaire in de politieke arena, politiek correcte censuur die de media in een stalen greep houdt, en een vrije meningsuiting aan de toog tussen pot en pint verloopt in de meeste gevallen niet zonder dat er nefaste gevolgen aan vastkleven.
Militanten zijn in een dergelijke situatie
dan ook fundamenteel noodzakelijk om mee de aandacht op een wansituatie te vestigen.

Ja, het gaat gepaard met heel wat decibels, zowel voortgeproduceerd door stembanden als allerhand kleinschalig vuurwerkmateriaal.
En ja, het gaat eveneens gepaard met spandoeken en pamfletten die onverbloemd klare taal spreken die een multicultureel opgelegde maatschappij met een voorliefde voor taboes onwennig kan maken.
Maar gedenk dat zonder het bestaan van deze militanten de laatste restjes democratie in dit land al gauw definitief tot de verleden tijd zouden behoren.
Zonder diezelfde militanten en de Vlaamse bewegingen die de diverse acties vorm geven en coördineren, zouden reeds veel Vlaamse rechten verloren gegaan zijn sinds het ontstaan van België.Vandaag was het Voorpost die zich in de frontlinie begaf en de franstalige imperialisten een onvergetelijke dag bezorgden waar ze lange tijd niet van bekomen zullen.
Een tegenoffensief als antwoord op de franstalige annexatiedrang om Brussel uit te breiden met de Vlaamse faciliteitengemeenten en alle Vlaams-Brabantse gemeenten die meer dan 10 % franstaligen bevatten.
Hoe men het ook draait of keert, zoiets betekent pure gebiedsroof en kan niet anders dan als oorlogsverklaring opgevat worden.
Eveneens een tegenoffensief tegen de franstalige kranten die een Belgicistisch zelfklevercampagne opgestart zijn en de vakbonden die ongegeneerd hun rug naar Vlaanderen gekeerd hebben door eveneens een Belgicistische actie in vorm van een webstek en petitie opgestart te hebben.
Een tegenoffensief als passend antwoord op een coctail van tal van andere redenen die de Vlaamse zaak schaden of dreigen in gevaar te brengen.


Nog voor de spoedbetoging definitieve vorm kon krijgen stootte Voorpost reeds op weerstand.
Het oorspronkelijk plan bestond erin om in Wallonië, meer bepaald in Waterloo, te gaan betogen aan het beroemde herdenkingsmonument : ‘De Leeuw van Waterloo’.
De plaats waar de laatste veldslag van de Franse veroveraar Napoléon plaatsvond en daardoor dan ook uitermate passend om symbolisch aan te wenden in de strijd tegen de nieuwe franstalige veroveringszuchtige tegenstander, de Walen.
MR-Burgemeester
Vincent Scourneau schoof echter onmiddellijk een verbod onder de neus van Voorpost.
Persona non grata in Waterloo, persona non grata in Eigenbrakel.


Dan maar de faciliteitengemeente St-Genesius-Rode op de agenda plaatsen die geplaagd wordt door ingeweken Walen die zich resoluut weigeren te integreren.
Alhoewel ook daar niet bepaald welkom vanuit het gemeentebestuur kon de aanwezigheid van Voorpost niet wettelijk tegengehouden worden.
Vanuit diverse plaatsen in Vlaanderen vertrokken bussen, volledig gevuld met militanten, naar de plaats van actie.

Onderweg werd een noodzakelijke stop ingelast op bevel van de politie.
Onze caravaan van bussen kon de tocht naar St-Genesius-Rode slechts verder vatten indien vanaf dat moment het onder stricte politiebegeleiding geschiedde.
Luc Vermeulen, actieleider van Voorpost, maakte van de kleine oponthoud gebruik om alle aanwezigen duidelijke richtlijnen mee te geven.
Daar de spoedbetoging op naam staat van Voorpost moet iedere deelnemer rekening houden met het feit dat het enkel Voorpost is die bepaald hoe de actie verloopt en wat al dan niet toegelaten is.
Van iedere deelnemer wordt niet meer maar ook niet minder verwacht.
We werden eveneens ingelicht dat er veel camera’s op ons gericht zullen staan, zowel vanwege nationale als internationale pers als vanwege de locale politie die heel het gebeuren op band legt.Eenmaal aangekomen op het stationsplein te St-Genesius-Rode kon de protestmars van start gaan.
Voorpost eiste de onmiddellijke splitsing van BHV zonder enige Vlaamse toegeving alsook de totale afschaffing van de faciliteiten.
Enkel door de franstaligen op Vlaamse bodem hun voorrechten af te nemen kan men hun duidelijk maken dat ze zich weldegelijk in Vlaanderen bevinden en bijgevolg zich verplicht moeten aanpassen om er zich nog langer thuis te kunnen voelen.
Voorpost eiste eveneens de teruggave van de onstolen gebieden, het stopzetten van verdere toegevingen in Brussel en de Vlaamse Rand alsook de realisatie van een Vlaamse staatsvorming.


Tijdens de mars kon men op een gegeven moment een franstalig niet-geïntegreerd koppel bespeuren die aan het venster hun ongenoegen uitte op zoveel Vlaamse aanwezigheid in de straat.
Om het signaal duidelijk te maken aan deze franstaligen dat het simpelweg een verhaal is van aanpassen of opkrassen, werd hun raam met al dan niet rot zijnde eieren bekogeld.
Ik heb intens genoten van de collère die op hun gelaat af te lezen was en in al mijn vrijgevigheid gaf ik hun een fuck you-signaal cadeau.
Een beetje verder kon men dan weer een uitgehangen Belgische vlag achter een venster bespeuren.
Ook dit raam kreeg een mooi salvo van eieren te verduren.In de brievenbussen werden door militanten tijdens de mars papiertjes gedropt met een ‘België barst’-boodschap.
Voorpost had eveneens een eigen stickeractie opgezet met de boodschap "Vlaanderen onafhankelijk. Nu !".
Deze grote stickers vonden vele bestemmingen : op franstalige straatnaambordjes, verkeerspalen, franstalige publiciteitspanelen, tot zelfs op de wagens van de rode staatszender VRT alsook die van de RTBF.Halverwege de mars doorheen Rode werd een stop ingelast en gaven zowel Luc Vermeulen als Johan Vanslambrouck een speech om de inhoudelijke doelstellingen van deze spoedbetoging nader toe te lichten.
Van professionele journalisten die aanwezig zijn om een kwaliteitsvolle verslaggeving tot stand te brengen in opdracht van hun zender zou men verwachten op dergelijk inhoudelijk moment attentief te zijn.
Niets bleek echter minder waar want van zodra Luc Vermeulen aanstalte maakte om het publiek toe te spreken, besloot RTBF eenvoudigweg om de biezen te pakken.
Dit getuigt van weinig respect tegenover Voorpost, tegenover alle aanwezige militanten, maar eveneens tegenover de journalistiek in het algemeen.
Deze attitude vanwege RTBF heeft mij en andere militanten kwaad gemaakt.
Ondanks zij toestemming vanwege de politie kregen om weg te gaan kon de RTBF niet op onze toestemming rekenen.We hebben hun dan ook gedwongen ter plaatse te blijven tot het moment gekomen was dat zowel actieleider Luc Vermeulen als voorzitter Johan Vanslambrouck uitgepraat waren.
Door achter hun wagens plaats te nemen konden de RTBF-mensen slechts achteruit rijden door opzettelijk militanten dood te rijden met alle gevolgen vandien.
Een chantagetruc die zijn vruchten afwierp.
Voorts hebben we hun voor alle zekerheid ook verbaal een beetje geïntimideerd dat het in hun eigen voordeel is ter plaatse te blijven.
Sommigen zullen een dergelijke daad grof vinden maar als de franstalige media zo weinig respect kan opbrengen tegenover ons, vind ik het niet meer dan normaal dat ze van eenzelfde laken eventjes terugkrijgen.
Ondanks het verkregen verbod om nationale symbolen te beledigen zoals het in brand steken van een Belgische vlag op gevaar van maximaal 1 jaar gevangenisstraf en een geldelijke boete die tot honderden euro’s oplopen kan bewees Voorpost alvorens de mars verder te zetten nogmaals zich onder geen enkele bedding te laten intimideren.
Voor het oog van binnenlandse en buitenlandse camera’s en in het bijzijn van een hele politiemacht werd een Belgische vlag in brand gestoken.
Deze tricolore vlag vertoonde heel wat weerspannigheid om vlam te vatten en na heel wat brandbare hulpmiddeltjes te hebben aangewend heeft deze vlag de strijd tegen onze vastberadendheid uiteindelijk moeten opgeven.
België stond op symbolische wijze in brand hetgeen op heel wat applaus rekenen kon.Op het eind van de spoedbetoging doorheen St-Genesius-Rode liet Luc Vermeulen weten dat het legaal gedeelte afgelopen was en normaal gezien betekent dit dan ook het einde van deze Vlaamse succesvolle actiedag.
Echter … met deze zomerse temperaturen nu allemaal gezellig genietend van de zon op terras of in eigen tuin gaan luieren in een strandstoel of hangmat kan dan wel heel aangenaam zijn, maar het zal op geen enkele manier een bijdrage leveren tot de verdediging van Vlaamse belangen.
Daarom liet Voorpost ook weten dat de actie onverstoord verder gaat, ook al moet het daarvoor nu heel wat verbiedingen die het recht op vrije meningsuiting beknotten aan zijn laars lappen zoals het verbod te betogen in
Waterloo.

Voorpost is vastberaden om de franstalige imperialisten die uit zijn op voortdurende gebiedsroof een koekje van eigen deeg te geven.
Hun hetzelfde te laten voelen wat een Vlaming ondervindt wanneer franstaligen schaamteloos Vlaams gebied inpalmen.
Daarom vertrokken we dan ook met volle vastberadendheid naar Wallonië om er een symbolisch, doch geheel verboden, invasie te plegen.
Een invasie die dankzij de franstalige media in heel Wallonië geweten zal zijn en velen onder hun schokkeren zal.
Maar dat laatste was dan ook de bedoeling om hun identiek te laten gewaarworden wat zij bij de Vlamingen voortdurend teweegbrengen.Ondanks de lokale Waalse politiediensten reeds bewust waren dat een hele caravaan van bussen gevuld met honderden Vlaamse militanten op weg was naar de Leeuw van Waterloo (we werden immers zelfs vanuit de lucht voortdurend met helicopter in het oog gehouden) hadden ze zich slecht voorbereid en opgesteld.
Want van zodra we massaal uit de bussen renden met leeuwenvlaggen in de richting van het herdenkingsmonument heerste er regelrechte chaos.
De Waalse politie had de opdracht gekregen alles te doen om te vermijden dat Vlamingen erin zouden slagen om van de Leeuw van Waterloo een Vlaams verzetssymbool te maken.
Er heerste even paniek onder de Waalse politiemacht die grootse moeite had om een ondoordringbare verzetsmuur op te stellen.
Van zodra een opening in hun verdediging gesloten werd vonden Vlaamse militanten reeds nieuwe openingen om hun kans te wagen.

Heel wat agenten beseften zich verkeerd opgesteld te hebben op plaatsen die hun helemaal geen strategische meerwaarde opleverden en kwamen dan ook achter ons vluchtig aangedraaft om de rangen in front van onze groep versterking te verschaffen.
Ze waren gedwongen zich één voor één door onze groep te worstelen, voortdurend bespot voor de strategische flater die ze begaan hadden.
Het was voor beide kanten, Vlamingen versus Walen, een racekwestie van snel handelen tijdens dit moment van chaos.Uiteindelijk werden we tot stilstand gedwongen door de politiemacht bestaande uit agenten in volledige gevechtsuitrusting, een hoop cavalerie, helicopterbijstand en de aanwezigheid van waterkannonen.
Het ogenblik was toen voor Voorpost aangebroken om te onderhandelen en ze slaagden erin ondanks het uitgevaardigde verbod toestemming te krijgen om een kleine delegatie tot aan de voet van de monumentenberg te krijgen.
Deze bestond uit
Vlaams Belang-kopstukken die een Vlaamse vlag in Waalse grond neerplantten ter symbolische verovering van Waals territorium.
Een daad die ongetwijfeld in het verkeerde keelgat zal schieten bij menig franstalige imperialist en Vlaamsracist.
Deze daad was de zoete kers op het topje van de taart.
Niets kon deze spoedbetogingsdag nog stuk maken … het was gewoon af !
Voorpost zette een Vlaams initiatief met een oorspronkelijk onbekend verloop om in een waar meesterwerk die noch vriend, noch vijand onberoerd kon laten.
Proficiat !

TEMPELIER IN 2 VERSIES VOORGESCHOTELD

24 september 2007De Vlaamse strijd tegen het politiek correct totalitarisme en de verdediging van de Vlaamse identiteit, cultuur, normen en waarden, is in het buitenland te weinig of slechts in gebrekkige mate gekend.
Soms heeft men er zelfs een geheel verkeerd beeld van dankzij linkse riooljournalisten.
In het buitenland bestaan er immers ook kranten die net zoals 'De Morgen' bij ons, niet verlegen zijn om halve waarheden te verkondigen om de lezer te beïnvloeden het politiek correct dogma te aanvaarden.
De opinie in het buitenland is belangrijk voor het internationaal imago van Vlaanderen.

Daarom heeft het Vlaams Belang ook de engelstalige site 'Flemish Republic' in het leven geroepen.
Met eenzelfde doelstelling in het achterhoofd wens ik mijn webstek in meer dan één taal aan te bieden. Voorts is het ook een goede taaloefening voor mezelf daar ik van talen hou.
Zodoende maak ik een engelstalige versie aan van deze persoonlijke site, getiteld 'Flemish Tempelier'.
Deze laatste zal uiteraard niet gereed zijn van vandaag op morgen. Dat spreekt voor zich. Maar de aanzet is vandaag reeds gegeven.
Een link naar de engelse versie komt bovenaan in de zijbalk te staan.

VOORPOST IN VERZET TEGEN ISLAMISERING

23 september 2007De actiebeweging Voorpost kreeg de toelating om in hartje Antwerpen op de Groenplaats een strijdmeeting te organiseren op deze autoloze zondag.
Kenmerkend voor Voorpost is zich nooit te laten intimideren omdat het recht op vrije meningsuiting hoog in het vaandel staat.
Met minder zou ik als democraat ook geen genoegen kunnen nemen.
Zodoende, mocht Voorpost toch geen toelating verkregen hebben, reken maar dat ze er vandaag eveneens op de Groenplaats zouden staan !

Deze dag, die gepaard ging met een zomers terrasjesweer, werd door Voorpost aangewend om de islamisering van onze Vlaamse steden en gemeenten aan te klagen. Deze islamisering is trouwens in heel Europa volop aan de gang.
Het betreft hier bovendien een primeur daar het de allereerste keer is dat in Vlaanderen een openbare manifestatie plaatsvindt tegen de Islamisering. Voorpost bewijst daarmee zijn naam goed uitgekozen te hebben.Aanleiding tot deze strijdmeeting werd gegeven door de organisatie van een driedaags Islamitisch offerfeest, getiteld 'De Sultan der maanden', dankzij oa. het Antwerps Stadsbestuur.
Het is onaanvaardbaar dat de voortschrijnende Islamisering hierdoor nog een extra duwtje in de rug krijgt en een Vlaamse stad zomaar herleid wordt tot een symbolisch centrum van deze veroveringszuchtige met-politiek-inlatende godsdienst.
Bovendien wederom het verkeerde signaal dat integratie afblokt in plaats van stimuleert.
Het is aanpassen of anders opkrassen !

Maar ook het door PS-burgemeester Thielemans uitgevaardigde betogingsverbod tegen de Islamisering van Europa, die ondanks het verbod toch plaatsgevonden heeft op 11 september laatstleden in Brussel-Stad, heeft mede aanleiding gegeven om vandaag van zich te laten horen.
Om nog niet te spreken van het toen uiterst gewelddadig optreden tegen vreedzame Vlaamse manifestanten. Een gebeurtenis die de pers wereldwijd geschokkeerd heeft.


Ik heb meegedraaid in de Voorpost-ordedienst. Het gehele gebeuren is volledig incidentenloos verlopen en dat was ook de bedoeling.
Een politiek correcte voorbijganger mompelde me tijdens de ordedienstshift toe : "Ziehier, de knokploeg van het vuile Vlaams Belang, op zoek naar nieuwe slachtoffers om in elkaar te kunnen slaan".
Op dergelijke uiting van domheid en infantiele naiëviteit heb ik uiteraard niet gereageerd.

Tijdens deze anti-islamiseringsmanifestatie namen Luc Vermeulen (= actieverantwoordelijke Voorpost), Hugo Coveliers (= senator & voorzitter Vlott), Johan Vanslambrouck (= voorzitter Voorpost) en Hilde De Lobel (= Antwerpenaar en fungerend als woordvoerster voor haar wijk) allen één voor één het woord.De opkomst wordt geschat op een 300 man. Wederom dus een succesvolle palmare die Voorpost op zijn conto kan schrijven.
Vlaams Belang-politici die ik onder de aanwezigen heb opgemerkt waren onder meer Filip Dewinter, Hans Verreyt, Johan Demol en Pieter Van Boxel.
Eveneens leuk was te constateren dat personen speciaal uit Nederland afgekomen waren om deel te nemen aan deze Voorpost-verzetactie.
De actie werd beëindigd met het zingen van de 'Vlaamse Leeuw'. Na afloop zijn velen, inclusief mezelf, afgezakt naar café 'De Leeuw van Vlaanderen' voor een frisse pint.

WELKOM, BJÖRN !

22 september 2007

Een beetje zitten te surfen op het internet om nu pas te ontdekken dat iemand op 24 okt. 2005 een weblogartikel geschreven heeft aangaande mijn persoon. En niet zomaar om het even wie, maar Björn Roose, persverantwoordelijke van Voorpost.
Langs deze weg betuig ik mijn blijk van appreciatie aan deze goede man, ontmoet tijdens de Voorpost-protestactie tegen de opvoering van 'De Stomme van Portici'.
Een actie die destijds de aandacht van de media gehaald heeft en biezonder geslaagd was.

Hieronder een printscreen die ik genomen heb op Björn Roose's weblog 'Geen Björn Roose zonder doornen', te vinden op volgende url : http://www.frietmetstoofvlees.blogspot.com :Nog veel militantenwerk ? Ge moogt gerust zijn !

Björn heeft net als ik handen die graag aan het schrijven gaan, ieder met zijn eigen stijl. Beiden nemen we graag kliekjes tijdens acties voor de Vlaamse zaak om deze momenten te delen met diegenen die niet aanwezig konden zijn.
Een toast dat we nog veel niet-politiek correcte bijdrages mogen leveren aan het internet.
Schol kameraad !

VERANDERING VAN URL-ADRES

21 september 2007

Niet langer meer tevreden als klant van mijn provider heb ik uiteindelijk besloten mijn webstek op http://www.vlaamsetempelier.eu op te geven. Veel te veel inlog- en uploadproblemen gekend en ik vond dan ook geen waar voor mijn geld te krijgen.
Ik ben zodoende op zoek gegaan naar nieuwe oorden en heb het bij Blogspot gevonden. Bovendien is het hier gratis hetgeen me voortaan geld uitspaart dat aan iets anders besteed kan worden.

Heb al heel wat overgebracht van mijn vorige webstek naar hier en af en toe enkele correcties aangebracht bij het herlezen van mijn weblogartikels.
Er is nog wel wat werk te verrichten om de nieuwe site hier te vervolledigen maar met de loop der tijd komt dat wel in orde.

Er waren nog een aantal artikels die ik van plan was te schrijven maar door het vele werk die gepaard ging met de aanmaak van deze nieuwe webstek heb ik uiteindelijk geöpteerd om daar van af te zien.

MOLENBEEK : MEKKA VAN VUILIGHEID

05 september 2007

Sint-Jans-Molenbeek, een Brusselse gemeente die volledig stuk gemaakt werd door de destructieve gevolgen van multikulbeleid. Een levende nachtmerrie bestaande uit een mix van hoge criminaliteit, ghetto's, verloedering, thuishaven van Islamterroristen, drugs, maar ook van tonnen vuiligheid en de daarmee gepaard gaande stank in het straatbeeld.

Soms vertellen foto's meer dan wat een duizendtal woorden kunnen zeggen. Wat u hieronder kan bekijken is dagelijkse kost in Molenbeek. Smakelijk !

INDIENING KLACHT BIJ 'DE POST NV' 2

04 september 2007In mijn weblogartikel van 09 mei 2007 schreef ik klacht ingediend te hebben bij De Post omdat ik binnen het Brusselse niet in mijn moedertaal, het Nederlands, bediend kon worden aan één van hun loketten. Een overtreding van de taalwet dus.

Inmiddels heb ik via postbrief antwoord terug gekregen en neem tevredenheid met het gegeven dat de kantoorhouder van het Brusselse filiaal in kwestie erover aangesproken werd met het verzoek meer aandacht te besteden aan het klantenonthaal. Voor mij is daarmee deze zaak afgehandeld.